Rajan Erä ry   Kirjaudu jäsensivuille
Linkki

Linkki

Linkki

Linkki

Linkki

Yhteystiedot:

Rajan Erä ry
Antti Vilkko
Kylmäojantie 11
54230 Nuijamaa
0449777433
antti.vilkko(at)pp.inet.fi

Rajan Erä ry on perustettu Nuijamaalla 19.4.1959.

Jäseniä seurassa on 122 kpl.

Metsästyspinta-ala 5607,66 ha, joka rajoittuu osittain valtakunnan rajaan.

Naapuriseuroja ovat Rajakorven Riistamiehet, Rapattilan Riistamiehet, Karhusjärven Erä, Alapitäjän Metsästäjät sekä Ala-Joutsenon Erä.

Alueella esiintyy monipuolinen riistakanta, esim. hirvi, metsäkauris, valkohäntäpeura, villisika, karhu, susi ja ilves.

Seurassa on myös kennelharrastusta ajo-, hirvi- ja lintukoirissa.

Puheenjohtajana toimii Risto Ruokonen, varapuheenjohtajana Timo Ukkonen ja sihteerinä Antti Vilkko.

Seuralla on oma metsästysmaja ja ampumarata, joita käytetään harrastustoimintaan.

Toimintaan kuuluu myös riistanhoitotyö, kalastuskilpailut, talkoot sekä kesäiset saunomiset.

Kaakon Nettipalvelu 2007